יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
מקצועות חינוך חברתי/מועצת תלמידים מעורבות חברתית הנצחה הכתה המדעית צור קשר
שירות בתחבורה ציבורית לתלמידים

 

להדפסת הטופס לחצו על הקישור: פרישה או שינוי מקצוע מורחב.docx תאריך_____________שם התלמיד/ה________________כתה______________________ הנדון: פרישה / שינוי מקצוע מורחב אני לומד/ת מקצועות מורחבים: _______________, ______________ אני מבקש/ת לפרוש ממקצוע מורחב________________ אני מבקש/ת לעבור ללמוד מקצוע מורחב___________________ אני מצרף דף עם נימוקים לבקשה ( חובה לצרף- ללא נימוקים לא ידונו בבקשה). ידוע לנו כי בני/בתי מעוניין/ינת לשנות את המקצוע המורחב כמפורט למעלה ואנו מאשרים את השינוי. בכבוד רב חתימת הורי התלמיד/ה______________ חתימת התלמיד/ה_______________ העתק: תיק אישי מורה המקצוע מחנך הכתה