יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
מקצועות חינוך חברתי/מועצת תלמידים מעורבות חברתית הנצחה הכתה המדעית צור קשר
שירות בתחבורה ציבורית לתלמידים

 

להדפסת הטופס לחצו על הקישור: ערעור על ציון הגשה לבגרות.docx ערעור על ציון הגשה לבגרות (יש להגיש עד 5 ימים לפני בחינת הבגרות) שם התלמיד/ה __________________ ת.ז. ___________________ כיתה ______________ מקצוע _______________ למורה המקצוע _________________ (סמן במשבצת המתאימה) ציון ההגשה שקיבלתי הוא: _____________ ציון מחצית א' ______________ ציון מחצית ב' ___________ ציוני המבחנים היו: _____ ______ ______ ______ ציוני בבחנים היו: ______ ______ ______ הכנת שיעורי בית/השתתפות _____________________ נימוקים נוספים: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ לכן, לדעתי הציון המגיע לי הוא ___________________ תשובת המורה 1. נא לשנות ציון סמסטר א' ל _____________ 2. נא לשנות ציון סמסטר ב' ל _____________ 3. נא לשנות ציון שנתי ל_____________ 4. אין שינוי בציון ההגשה נימוקים: חתימת המורה __________________ תאריך _______________ חתימת מנהלת ביה"ס ____________________ לשימוש מזכירות ביה"ס: תוקן במחשב שם ____________ תאריך _______________ חתימת המזכירה על סיום טיפול: שם _________________ תאריך _________________