יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
מקצועות חינוך חברתי/מועצת תלמידים מעורבות חברתית הנצחה הכתה המדעית צור קשר
שירות בתחבורה ציבורית לתלמידים

 

להדפסת הטופס לחצו על הקישור: ערעור על ציון בתעודה.docx ערעור על ציון בתעודה שם התלמיד/ה: ___________________ מס' ת.ז. _________________ כתה_____________ במקצוע ______________ למורה המקצוע _______________ (סמן במשבצת המתאימה) מחצית א' מחצית ב' ציון שנתי הנימוקים להגשת הערעור: 1) הציון שקיבלתי הוא ___________ 2) ציוני במבחנים היו ____,_____,______ 3) ציוני בבבחנים היו ____,_____,______ 4) ציוני בשעורי בית ו/או השתתפות _________________ נימוקים אחרים : ______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________לכן , לדעתי הציון המגיע לי הוא________________________תשובת המורה: 1. נא לשנות ציון סמסטר א' ל______________ 2. נא לשנות ציון סמסטר ב' ל ______________ 3. נא לשנות ציון שנתי ל ________________ 4 . אין שינוי בציון נימוקים: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ חתימת המורה: ________________ תאריך:___________________________________________________________________________לשימוש המזכירות : תיקון במחשב__________ תיקון בתעודה______________