יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
מקצועות חינוך חברתי/מועצת תלמידים מעורבות חברתית הנצחה הכתה המדעית צור קשר
שירות בתחבורה ציבורית לתלמידים

 

להדפסת הטופס לחצו על הקישור: ערעור על ציון בחינה.docx תאריך__________ ערעור על ציון בחינהשם התלמיד/ה: ___________________ מס' ת.ז. _________________כתה __________ במקצוע ______________ למורה המקצוע _______________ הנימוקים להגשת הערעור:(יש לציין מספר שאלה והסברים)_________________________________________________________________________________________