יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
מקצועות חינוך חברתי/מועצת תלמידים מעורבות חברתית הנצחה הכתה המדעית צור קשר
שירות בתחבורה ציבורית לתלמידים

 

‏כ"א אלול תשע"ד ‏16/09/2014 אל: הורי ותלמידי תיכון הרצוג הנדון: פרסום תמונות ושמות התלמידים באמצעי התקשורת הבית-ספריים תיכון הרצוג כפר-סבא עומד לרכז את כלל פעילותו החינוכית ברשת האינטרנט, האתר המרכזי בו אנו פועלים הוא: פורטל עיריית כפר-סבא. יחד עם זאת ישנם מקרים שנרצה להשתמש בכלי 2 WEB לשם בניית מצגות, עריכת תמונות, לוחות מודעות, סרטונים, פורומים. כלים אלו נמצאים ברשת ומטבע הדברים הילדים משתמשים בהם חדשות לבקרים. על בית-הספר כמוסד חינוכי מוטלת החובה על פי חוק, לקבל את אישור ההורים או האפוטרופוס הממונה על התלמיד/ה לפרסום תמונות ו/או שמותיהם של ילדיהם בכלי העבודה השונים הנמצאים על הרשת עקב היותם קטינים. למען הסר ספק בי"ס מודע לסכנות הנמצאות ברשת ובכוונתו לעסוק בחינוכם של הילדים לגלישה בטוחה ברשת. נושא חסיון המידע הוא נושא העומד לנגד עינינו בהווה ויעמוד גם בעתיד. בהתאם להוראות משרד החינוך לא יכללו באתר כתובות המגורים של התלמידים, מספרי טלפון או מידע רגיש לגבי תלמידים או פרטים היכולים לפגוע בצנעתם או במשפחתם להביא מידע אודות מצבם הכלכלי או ציונים והערכות לימודיות והערכות לימודיות לידי ידיעת הכלל. הורה המבקש כי תמונת בנו או שמו לא יופיעו ברשת האינטרנט מתבקש לציין זאת בפני מנהלת ביה"ס. מצ"ב טופס המאשר הסכמתם לפעילות בנכם/בתכם ברשת תוך הבנה כי ייתכן ותמונתו או שמו או קולו יופיעו באתרים אשר המורה יכוון אליהם. מיותר לציין כי אתרים אלו משמשים אך ורק לפעילות פדגוגית ולא למטרות אחרות. נא מלאו את הטופס הרצ"ב, אשרו אותו בחתימתכם והחזירו לביה"ס עד למועד מפגש הורים בביה"ס. חתימה המאשרת את שיתוף התלמיד/ה באתר במסגרת פעילות ביה"ס. תיכון הרצוג מחייבת את ההורים כי לא יהיו להם דרישות ו/או תביעות כלפי תיכון הרצוג ו/או מי מטעמה בגין צילום ו/או פרסום צילום ו/או שימוש בצילום התלמיד. ......................................................................................................................................................................... אל: סמדר גולדשטיין – מנהלת תיכון הרצוג כפר-סבא ___ הריני להביע את הסכמתי ___ אי הסכמתי לשיתוף בני/בתי באתרי האינטרנט השונים בהם יפעלו התלמידים במסגרת הפעילות החינוכית. ............................... .............................. ...................... ............................. שם פרטי של התלמיד שם משפחה של התלמיד כ י ת ה ת. ז. ............................ ............................... ................................... שם ההורה ת.ז. חתימת ההורה