יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
מקצועות חינוך חברתי/מועצת תלמידים מעורבות חברתית הנצחה הכתה המדעית צור קשר
שירות בתחבורה ציבורית לתלמידים

 

הוראות בנושא בטחון ובטיחות על פי הוראות משרד החינוך, מוטלת עלינו החובה למנוע מפגעי בטחון ובטיחות על מנת להבטיח את שלומכם. להלן ההוראות והאיסורים שאנו מוצאים לנכון לפרסם למרות שהם מובנים מאליהם: א. אסור לצאת מבית הספר במהלך יום הלימודים. ב. הכניסה לבית הספר והיציאה ממנו הן אך ורק דרך השערים המאובטחים של בית הספר. ג. אין לעמוד ליד המאבטח או להפריע לו בעבודתו. ד. אין לבקר במהלך יום הלימודים בבתי הספר הסמוכים. ה. אין להשתולל בכיתות ובכל שטחי בית הספר (דחיפות, מכות וכו') ו. אין לזרוק חפצים מכל סוג שהוא (כולל שקיות מים). ז. אסורים משחקי קונדס שעלולים לסכן כל גורם בביה"ס. ח. אסור לשבת על אדן החלון. ט. אסור להביא לביה"ס חפצים מסוכנים: אולרים, סכינים, מצתים, זיקוקים וכו'. י. אסור לגעת בכבלי החשמל ובנקודות החשמל. יא. אין לטרוק דלתות וחלונות. יב. אין להסתובב יחפים בשטח ביה"ס. יג. ביציאה מאורגנת מביה"ס יש ללכת על המדרכה בלבד וישירות אל היעד. יד. בנסיעה באוטובוס אין לעמוד או להוציא ידיים וראש מחלון האוטובוס. טו. בשיעורי מעבדה יש לציית לכללי הבטיחות במעבדה עפ"י הנחיות המורה או הלבורנטית. טז. בשיעורי חינוך גופני יש לשמור על כללי ההתנהגות המיוחדים למקצוע על פי ההנחיות של המורה לחינוך גופני. יז. הנהלת ביה"ס אינה אחראית על שמירת חפצים אישיים (פלאפונים, ארנקים, מחשבים וכו') הנכם מתבקשים שלא להשאיר את התיקים האישיים ללא השגחה. * על נוהלי בטחון ובטיחות בטיולים שנתיים תימסר הודעה נפרדת. הערות אלו נוגעות לענייני בטחון ובטיחות ואינן באות להחליף את נורמות ההתנהגות המקובלות, את חובת הציות לחוק, ואת ההנחיות המופיעות בתקנון בית-הספר.