יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
מקצועות חינוך חברתי/מועצת תלמידים מעורבות חברתית הנצחה הכתה המדעית צור קשר
שירות בתחבורה ציבורית לתלמידים

 

להדפסת הטופס לחצו על הקישור: התנדבות דוח ביצוע.doc התנדבות בקהילה יש להגיש בסוף כל חודש לממ"צ/ית הכתתי. הדו"ח יתויק בתיק ההתנדבות הכיתתי. דו"ח ביצוע לחודש _________________________ שם התלמיד/ה: שם משפחה: ______________שם פרטי__________ כתה: __________ חתימת התלמיד/ה:______________________ מספר מפגש תאריך מקום ההתנדבות מספר שעות 1 2 3 4 5 6 7