יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
מקצועות חינוך חברתי/מועצת תלמידים מעורבות חברתית הנצחה הכתה המדעית צור קשר
שירות בתחבורה ציבורית לתלמידים

 

תלמידים יקרים, להלן, הנחיות ונהלים לקראת מועד בחינות חורף תשע"ח ( 2018) תלמידים המעוניינים לשפר את ציון בחינת הבגרות במקצועות אנגלית, מתמטיקה, היסטוריה, תנ"ך ועברית מוזמנים להוריד טופס מאתר בית הספר ולמלא אותו בהתאם לנדרש. יש לציין בטופס את סמל השאלון ( ציינו אם יש התאמות. לא את סוג ההתאמה). טופס הזמנת שאלון נמצא באתר הראשי בספריית הטפסים. יש להחתים את רכז המקצוע על הטופס. טופס שיגיע ללא חתימה לא יוזמן שאלון. חשוב להעיר: 1. ציון ההגשה לא ישתנה. 2. לחישוב הציון הסופי ילקח בחשבון הציון הגבוה מבין הבחינות בהן נבחן התלמיד. הרישום לבחינות הבגרות יתבצע בין התאריכים: 17.9.17 - 26.9.17 הקפידו על התאריכים. לא ניתן יהיה להירשם באחור. בהצלחה, קרן פרג'ון – רכזת בגרויות