יום ב', טו’ בשבט תשע”ט
מקצועות חינוך חברתי/מועצת תלמידים מעורבות חברתית הנצחה הכתה המדעית צור קשר
שירות בתחבורה ציבורית לתלמידים

 
קרא עוד...
לפניכם רשימה של מקומות ההתנדבות שהתיכון שלנו יצר, אם ברצונכם להשתלב באחד מהם, פנו אלי.בברכהיעל פריזה רכזת ההתנדבות
קרא עוד...
קרא עוד...

עיקרי התכנית- מהתפתחות אישית למעורבות חברתית

אחת ממטרות החינוך היא: "לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך
מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל".
(חוק החינוך הממלכתי התשס"ד, 411)

מטרת העל של התוכנית למעורבות חברתית היא -
לטפח את התלמיד להיותו בוגר עצמאי, מעורב, בעל תודעה, רגישות חברתית וחוסן נפשי, אכפתי, אחראי
ורואה במעורבות החברתית ערך ודרך חיים.
התוכנית פועלת בכיתות י'- יב' . בכיתה י', יודגשו מושגים ונושאים הקשורים לקהילה, בכיתות י"א י"ב, יילמדו מושגים ונושאים הקשורים לאופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: רב תרבויות, חברה אזרחית, מינהל ציבורי ועוד.

במסגרת התוכנית יפעלו התלמידים במסגרת התנסות אישית והתנסות קבוצתית מתוך ראיה כוללת של "קהילה למען קהילה ".
החל משנה"ל תשע"ה עמידה במתווה התוכנית מהווה תנאי הכרחי לקבלת תעודת בגרות.

קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
לוח אירועים חברתי
התאמות למידה
טפסים
מסמכים בית ספריים
מידע מעיריית כ"ס , בטיחות בדרכים
בוחרים מגמות
הודעות תחילת השנה
הודעות סוף שנה ותחילת הקיץ
הבוגרים שלנו
לקראת גיוס
למידה בשעת חירום